Pages

Sunday, October 24, 2010

Sikap orang Mukmin.


Sikap orang Mukmin sentiasa memperbaiki amalannya setiap hari. Jika ada perkara-perkara yang mencacatkan amalannya dia akan tinggalkan perkara tersebut, begitu juga jika ia dapati ada perkara-perkara yang membantu menyempurnakan amal solehnya kearah yang lebih baik dan sempurna maka ia akan lakukan.
Terdapat enam perkara yang boleh menyempurnakan amal soleh seseorang iaitu :
1. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan takut pada ancaman-Nya.
2. Berbaik sangka terhadap sesama Muslim.
3. Sibuk dengan aib sendiri.
4. Menutup aib saudaranya .
5. Menganggap amalnya terlalu sedikit.
6. Berteman dengan orang- orang soleh.

No comments:

Post a Comment